Keşfet

Basketboldaki Genel Kurallar Nelerdir?

Ülkemizde futbolun ardından en çok sevilen spor dalı basketboldur. Bu sporun kendine özgü birçok kuralı mevcuttur.

Tüm dünyada futbolun ad?ndan en çok takip edilen ve taraftar? olan spor dallar?ndan bir tanesi de basketboldur. Türkiye’de futbolun ön planda oldu?unu herkes bilir ancak daha sonras?nda en çok takip edilen spor dal? basketboldur. Dünyada birçok ülkede bu ?ekilde olsa da, ön planda basketbolun bulundu?u birçok ülke de mevcuttur. Ülkemizde bu spora gönül veren birçok genç sporcu da yer almaktad?r. Basketbol hakk?nda bilgi almak isteyenler, öncelikle basketbol kurallar?na hakim olmal? ve ard?ndan da ö?rendiklerini pratikte uygulayarak antrenmanlar e?li?inde geli?tirilebilir.

Basketbolun genel kurallar? ?u ?ekildedir:

Öncelikle basketbol be?er ki?ilik tak?mlar halinde oynanmaktad?r. Bir tak?m?n hücum yapma süresi toplam 24 saniyedir. Her bir tanesi 2 çeyrekten olu?mak üzere iki devre üzerinden maç düzenlenir. Avrupa basketbolunda her çeyrek 10 dakikad?r. Ancak NBA’de 12 dakika olarak oynanmaktad?r. Tamamlanan 4 periyotun ard?ndan e?er beraberlik bozulmad?ysa 5 dakika süren uzatma devresi oynan?r. Her bir oyuncuya Avrupa basketbolunda 5 faul hakk? verilir ancak bu durum NBA’de farkl?d?r ve oyuncular?n faul hakk? 6’d?r. Basketbol kurallar? aras?nda bir di?er kural ise belirlenen alan içerisinden, basketbol çemberine at?lan her ?utun girmesi halinde bunun de?er 2 say?d?r. Belirlenen alan d???ndan at?lan basketler ise 3 say? de?erindedir. Bir tak?m hücum s?ras?nda iken kendi yar? sahalar?na top atamazlar. E?er kar?? tak?m oyuncusu taraf?ndan topa herhangi bir müdahale yoksa ve hücum oyuncusu topu kendi yar? sahas?na götürmü?se bu hareketu geri pas olarak de?erlendirilir ve top rakip tak?ma geçer. Faul yap?ld???nda, o tak?m at?? ile cezaland?r?l?r. Bu durumdaki her at?? 1 say? de?erindedir.

Kenardan topu oyuna sokmak için top oyuncunun eline verildikten sonra 5 saniye içerisinde top oyuna sokulmal?d?r. Tak?m?n faul limiti 4’tür. Be?inci faulün yap?lmas?n?n ard?ndan bundan sonraki her faulün at?? ile cezaland?r?lmas? gerekir. Bu basketbol kurallar?, oyunun tamamen genel kurallar?d?r. Bunun d???nda basketbol içerisinde birbirinden farkl? ve özel kurallar da yer almaktad?r. Futboldan farkl? kurallar? ve oyun sisteminin olmas?na ra?men zaman zaman futbol ile de benzerlik gösterebilir. Basketbol içerisinde geri saha kural?, 3 saniye kural?, sekiz saniye kural? veya on dört saniye kural? gibi farkl? ve özel kurallar ve durumla da yer almaktad?r. Basketbol sahalar? ve hatta pota ölçüleri bile özel bir standarda sahiptir.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top