Magazin

Burcu Esmersoy’dan “Devlet Bahçeli” İtirafı

Burcu Esmersoy, bir radyo programındaki dobra açıklamalarıyla yüreğinden geçenleri söyledi.

Geçti?imiz günlerde makyajs?z bir foto?raf? ile sosyal medyada olay olan Burcu Esmersoy, bir radyo program?ndaki aç?k sözlü aç?klamalar?yla merak edilen birçok soruya yan?t getirdi. Estetik operasyon geçirmedi?ini söyleyen Esmersoy, 15 Temmuz darbe giri?imi hakk?nda yapt??? aç?klamalarla da çok konu?uldu.

Burcu Esmersoy, 15 Temmuz hakk?na yapt??? de?erlendirmelerde MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konu?mas?n?n kendisini çok etkiledi?ini dile getirdi.

??te Röportajdan baz? bölümler: 

“15 Temmuz’da ?stanbul’dayd?m. Eve gittim. Gece boyunca haberleri CNN Türk’ten takip ettim. ?unu belirtmeliyim ki, darbe te?ebbüsü olaca??n? hiç beklemezdim. Ancak, ak ile karay? görmek için önemli oldu. ?ehitler verdik. Çok mutsuz oldum. Sonras?nda yap?lan Demokrasi mitingleri çok anlaml?yd?.Hayat?mda bu kadar güzel birlikteliklere ?ahit olmad?m. Adeta büyülendim. Kim oldu?una bakmadan, ayr??t?rmadan herkesin alk??land???, birlik mesaj? verildi?i bir ortam olu?tu.MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yapt??? konu?ma beni etkiledi. Mitinglerde halk?n yan yana durabilmesi çok etkili ve anlaml?yd?.

“EVLENECE??M ?NSAN BEN? BÖYLE KABUL ETMEL?”

Çok güzel yemek yap?yorum. Evliyken ?talyan mutfa??na uygun yemekler yap?yordum. Evde yemek yapman?n bir kad?na görev olarak yüklenmesinden ho?lanm?yorum. Benimle evlenmeyi dü?ünen varsa ki zaten var. Evlendikten sonra beni böyle kabul etmeli. ‘Bu evde neden yemek pi?miyor, diye k?r?lmas?n.’ ?lk görü?te a?ka inan?yorum ancak a?k ya?ama zorunlulu?u hissetmiyorum. ?lla o insanla birlikte olman?z gerekmiyor. Enerji ald???m ki?i bana kalp, gülen surat ve öpücük gönderirken çok gülüyordum. Bana mesaj at?lmas?n?, güzel ?eyler yazmas?n? bekledi?im insanlar oldu. Allah sahiplerine ba???las?n.

BURCU ESMERSOY’UN ?NANILMAZ DE????M?

Sosyal medyada beni üzmek için özellikle eski foto?raflar?m? kullanarak, ‘evrim geçirmi?’ diye yaz?yorlar. Bu kesinlikle do?ru de?il. Çünkü benim hiç esteti?im yok. Ben bile kendime ?a??r?yorum. Yüzüme ne oldu, böyle de?i?im geçirdim. Do?al olarak yanaklar?m indi ve burnum inceldi. Hayat?mda affedemedi?im iki insan var. Ne yapaca??m? bilemiyorum. Henüz daha tam olamad???m? dü?ünüyorum. ?n?allah onlar? da affedip, huzura kavu?aca??m. Ancak, kimseyle s?k?nt?m yok, diyemeyece?im. Can?m? çok yakan iki insan oldu. Tekrar hayat?ma soktu?umda can?m? yakacaklar?n? biliyorum. Allah’a yak?n benden uzak olsunlar. Fuat Akda?, Acun ?l?cal? ve ?hsan Topalo?lu’nu çok seviyorum.

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top