Magazin

“Çalgı Çengi: İkimiz”in Bütçesi Dudak Uçuklattı!

Çalgı Çengi İkimiz filmi hakkında Habertürk’e konuşan Murat Cemcir ve Ahmet Kural, filmin 4 milyon dolara çekildiğini söyledi.

Çalg? Çengi ?kimiz adl? filmin vizyona girdi?i ?u günlerde filmin oyuncular? olan ve ayn? zamanda yap?mc?l???n? da üstlenen Murat Cemcir ve Ahmet Kural filmleri hakk?nda Habertürk’e konu?tular. Çektikleri ilk filmden bu güne 5 senelik bir süreci anlatan ikili, 60 bin ki?iden 7 milyona nas?l ula?t?klar?n? anlatt?lar. Ayr?ca yeni filme harcanan bütçenin toplam 4 milyon dolar yani yakla??k 14 milyon TL oldu?unu aç?klad?lar.

“VARIMIZI YO?UMUZU F?LME GÖMDÜK”

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’?n kariyerlerinde yepyeni bir ba?lang?ç olacak “Çalg? Çengi ?kimiz” filmlerinin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir ile beraber kurduklar? TR 40 33 Produstions adl? ?irketin ilk i?i olacak. Yeni projelerine büyük önem veren ikili, “?irket kurduktan sonra hayat?n?zda ne de?i?ti?” sorusu üzerine  “Var?m?z? yo?umuzu filme gömdük. Bark?m?z? da gömdük. Hiçbir ?eyimiz kalmad?” dediler.

SON 5 YIL B?Z? ADAM ETT?

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’a “?lk filminizden bu yana geçen sürede hayat?n?zda neler de?i?ti?” sorusunun sorulmas?n?n ard?ndan Ahmet Kural, ?u ?ekilde yan?t verdi: “Ki?iliklerimiz oturdu. Sorumluluklar?m?z artt?. Ya?am tarz?m?za dikkat eder olduk.” Murat Cemcir ise bu soruya “Eskiden serseri tak?l?yorduk. Sabah?n geç saatlerine kadar sokaktayd?k. Memleketle ilgili konular? bu kadar dert edinmiyorduk. Art?k memleketle ilgili konular? takip ediyoruz, memleketle ilgili olaylara dikkat kesiliyoruz. Rol modelleri oldu?umuz, o kadar ki?i filmlerimizi izledi?i için ya?amlar?m?za dikkat ediyoruz. Özetle son 5 y?l bizi adam etti” dedi.

“H?ÇB?R ?EYDEN KISMADIK”

2011 senesinde ilk filmlerini 30 bin TL’ye ve sadece 6 günde çektiklerini söyleyen ikili, yeni film için 4 milyon dolar harcad?klar?n? söylediler. Murat Cemcir, “Her iki filmin de ç?k?? noktas? izleyiciye keyifli zaman geçirmek, hayatlar?na güldürü yoluyla dokunmak. Sonuç olarak samimiyet. Manevi olarak hiçbir ?eyden k?smam?z söz konusu olamaz. Maddi olarak da öyle. ‘Çalg? Çengi ?kimiz’de imkân?m?z oldu?u için keyiflendirme yolunda daha çok para harcad?k. ‘Çalg? Çengi ?kimiz’ en iyi filmimiz ve daha çok güldürecek” dedi.

CEM YILMAZ DESTEK OLDU

2011 senesinde 30 bin liraya çektikleri ve paralar? bitti?i için gösterime ç?karamad?klar?nda Cem Y?lmaz’?n destek vermesi ile izleyiciyle bulu?an Çalg? Çengi’nin me?hur oyuncular? “Bize Cem Y?lmaz’dan ba?ka kimse destek olmad?” dedi.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top