Keşfet

Dinlendirici Bir Kış Tatili Alternatifi: Termal Tatil

Yazı yavaş yavaş uğurluyoruz. Termal tatil; Tatilini kışın kullanacak olanlar için güzel ve dinlendirici bir alternatif olabilir.

Dündar Termal

Bana sorarsan?z, yeter ki tatil olsun. Her türlüsünden elimden geldi?ince keyif almaya çal???r?m. Lakin; “tatilden keyif almak” dedi?imiz kavram, göreceli bir kavram oldu?u için, bundan mütevellit herkesin tatil anlay??? da farkl? oluyor. Bizde konu bu kadar göreceli olunca, kendi duygular?m?z? biraz geri plana at?p daha genel cümleler kurmak durumunda kal?yoruz. Ve ?u an sizlere bahsedece?imiz tatil konsepti, tam da bu duruma uyum sa?layan türden: Termal Tatil

Aman sürekli hamam?n içinde tatil mi olurmu?! Demeyin! Çok güzel oluyor…

Bende ilk ba?ta bu ön yarg?yla ba?lam??t?m bu tatile, geçti?imiz k???n ortas?nda… Elbette hak vereceksiniz, k?? tatili denildi?inde insan?n kafas?nda çok fazla ?ey canlanm?yor ne yaz?k ki. En fazla; kar tatili, kayak, kafa dinlemek için bir da? evi veya k???n ortas?nda yaz? ya?ayan memleketlere kaçmak ilk akla gelenler aras?nda. Kapl?ca m?? O da nesi? Ya?l? amca ve teyzelerin tatil sistemi de?il miydi o? C?kkkk… ??te o i? öyle de?ilmi?… ?imdi bundan bahsedece?iz…

Gündüz güne?in alt?nda sere serpe uzan?p güne?lenmek, hem bedeni hem de ruhu dinlendirir. Ak?am, e?lence mekanlar?nda ç?ld?ras?ya e?lenmek bedende biriken stresi ve elektri?i d??ar? atman?z? sa?lar. Bunlar sizi dinlendiren ve rahatlatan tatil çe?itleridir. Peki ya termal tatilin faydas? nedir? Termal tatilin fayda aç?s?ndan en önemli noktas?: ?çine girdi?iniz termal sularda sakl?d?r. Bu termal sular, bar?nd?rd?klar? mineraller bak?m?ndan zengin olmalar? ve iyile?tirici özelli?e sahip olmalar? sebebiyle bu tatil sektörünün do?mas?na sebep olmu?lard?r. Bu ke?if sonras?nda, termal kaynaklar?n ve kapl?calar?n bulunduklar? bölgelerde oteller kurulmaya ba?lanm?? ve termal tatil sektörü do?mu?tur. Termal sular, nörolojik rahats?zl?klardan tutun da kalp rahats?zl?klar?na, tansiyona ve daha birçok rahats?zl??a iyi gelmektedir. Elbette i?in bu taraf? sa?l?k sitelerini ilgilendiren konular. ??e bizi ilgilendiren tatil konsepti aç?s?ndan bakt???m?zda ise termal tatil; ilk ba?ta cildiniz olmak üzere birçok organ?n?z?n tatile ç?kmas? anlam?na gelmektedir. ??te bu tatil, bedensel ritminizi sa?layabilmeniz aç?s?ndan mükemmel bir f?rsatt?r. Bende de öyle oldu… Afyon, Yalova ve Manisa gibi birçok termal tatil beldesi var. Ben bunlardan Afyon’u seçtim ve oran?n önemli tesislerinden Dündar Termal Otel‘e gittim. Birkaç günlük bu tatilde ne de?i?ti derseniz, iç dünyamda(ruhsal de?il bedensel anlamda) bir?eylerin sanki bir ritme girmi? oldu?unu hissettim. Güzel bir duyguydu ve herkesin ya?amas?n? öneririm. Günümüzde Detox tarz? terapi programlar?n?n yan?nda daha eski bir kültüre dayanan bu dinlenme ve ar?nma metodunun sizlere de iyi gelece?ini dü?ünüyorum. Cildinizin daha canland???n?, sinir sisteminizin gev?edi?ini hissedeceksiniz. K?? geliyor. E?er k???n ortas?nda k?sa bir tatil, ufak bir kaçamak, bedeninizi, cildinizi ve ruhunuzu dinlendirecek farkl? bir tecrübe ya?amak isterseniz bu k?? mutlaka birkaç gün de olsa bir termal otel ya da kapl?caya gitmenizi tavsiye ederim.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top