Keşfet

Düğün Davetiyesi Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

Davetiye seçiminde bazı aşamalara dikkat etmek çok daha kısa sürede birçok işin halledilmesini sağlar.

sponsorlu

?nsanlar?n en özel günleri dü?ün günleridir. Bu günlerde önceden yap?la organizasyonlardaki en önemli a?amalardan bir tanesi de davetiye seçimleridir. Çünkü her gelin, hayallerindeki davetiye modellerinden bir tanesini bulmak veya seçmek ister. Bu nedenle davetiye seçimi yaparken uzun süreler harcanabilir, ancak bu süreleri k?saltmak ve gelinleri de mutlu etmek için dü?ün davetiyeleri seçimleri için baz? ipuçlar? verilebilir.

Davetiyelerin Tasar?m ve Modelleri

Davetiye seçimi yaparken herkes öncelikle görselli?e önem verir. Zaten davetiyenin amac? da büyük ölçüde görselliktir. Ayr?ca sevdiklerinizi en güzel gününüzde yan?n?zda görmek istedi?inizi belirtme ?eklinizdir. Davetiyenin bir di?er önemi ise dü?ünler hakk?nda ipuçlar? vermesidir. Özellikle concept davetiyeler veya çok daha farkl? davetiyeler, dü?ünün genel havas?ndan yans?malar ta??mal?d?r ve dü?ünüze gelecekleri ipuçlar? vermelidir. Örne?in k?r dü?ünleri için genellikle do?a temal? davetiyeler tercih edilmektedir. Bir otelde yap?lacak daha sofistike bir dü?ün için davetiyeler için de bu yönde tercih edilir.  Davetiyeler renkler veya font gibi detaylar için uygun tasarlanmal?d?r. Ayr?ca üzerinde yazan saat, tarih veya yerin okunakl? bir ?ekilde yaz?lmas? gerekir. Bu nedenle burada yaz?n?n düz fontta yaz?lmas? önerilmektedir.

Kaç Tane Davetiye Bas?lacak?

Davetiye seçimi tamamland?ktan sonra kaç adet bas?laca?? ve kimlere da??t?laca?? düzenlenmelidir. Her aile için bir tane davetiye verilece?i dü?ünülerek hesaplama yap?lmal?d?r. Bekar arkada?lar için ayr?ca tek tek davetiye verilmesi gerekir. Ayr?ca kesin adet planland?ktan sonra art??lar da hesaba kat?larak bas?m say?s? belirlenmelidir. Bunun için belirlenen tutar?n %10’u kadar daha fazla adet davetiye bas?lmas? önerilmektedir.

Davetiyenin Ka??d?n?n Seçimi

Davetiyenin güzel görünmesini sa?layan, kullan?lan tasar?mdan çok asl?nda ka??d?n?n kalitesidir. Dokulu olmas?, düz olmas?, ince veya kal?n olmas? ile davetiye ka??tlar? da farkl? seçeneklere sahiptir. Seçilen davetiye çok ho? olsa bile ka??d?n?n özenle seçilmemesi halinde istenilen görünüme kavu?mayabilir. Bu nedenle genellikle kal?n ka??t seçilmesinde fayda vard?r.

Dü?ün Davetiyelerinin Fiyatlar?

Davetiye seçiminde dü?ünülen bir di?er konu da davetiye fiyatlar?d?r. Çünkü davetiyelerin adedine, çe?idine, ka??t türüne veya tasar?m?na göre fiyatlar? da de?i?kenlik göstermektedir. Davetiyeler dü?ündeki en önemli parça olmamas?na ra?men, dü?ün hakk?nda bir ön bilgi olu?turmas?ndan dolay? da yak?nlar taraf?ndan incelenebilecek bir detayd?r. Bu nedenle davetiye seçerken hem bütçeyi sarsmayan hem de tam istenilen modelde tercih edilmesinde fayda vard?r. Uygun fiyatlar? ve geni? seçenekleri ile davetiyeservisi.com, son zamanlarda özellikle dü?ün davetiyeleri alan?nda güzel çal??malar gerçekle?tirmi?tir. Bünyesindeki farkl? seçeneklerde k?r dü?ünü konsepti davetiyeler, armoni davetiyeler ve daha pek çok farkl? çe?it vard?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top