Dünya

Kim Kardashian Ağlayarak Anlattı: Tecavüzden Korktum

Kim Kardashian’ın Paris’te uğradığı saldırı ve soygunun bir reklam ürünü olduğunu iddia edenler var.

Paris’te lüks bir otelde polis k?l???na girmi? iki silahl? sald?rgan taraf?ndan soyulan Kim Kardashian, ya?ad?klar?n? a?layarak anlatt?. Kardashian’?n “tecavüzden korktum” diyerek a?lad??? belirtildi. Ancak baz? ajanslar, soygun hikayesini pek inand?r?c? bulmad?. Özellikle her yere birçok korumayla giden Kim Kardashian’?n neden yaln?z oldu?u merak edildi.

11.2 M?LYON DOLARLIK MÜCEVHERLER ÇALINDI 

Ünlü ABD’li televizyon y?ld?z? Kim Kardashian, Paris’te Pazartesi sabah? 02:00 s?ralar?nda 5 h?rs?z taraf?ndan rehin al?nd??? 11.2 milyon dolarl?k mücevherlerinin çal?nd???n? belirtti. Olay?n detaylar?n?n ortaya ç?kmas?yla kafalarda birçok soru i?areti olu?tu.

“LÜTFEN BEN? ÖLDÜRMEY?N, ÇOCUKLARIM VAR”

Soygun s?ras?nda iki katl? dairenin üst kat?nda uyuyan Kim Kardashian, h?rs?zlar? gördü?ünde cep telefonuyla özel korumas?n? aramak istedi ancak h?rs?zlar ona engel oldular. Kardashian’?n ellerini ba?layarak banyodaki küvete yat?rd?lar. Frans?z polisine verdi?i ifadede tecavüze u?rayaca??n? sand???n? ve çok korktu?unu söyleyen Kardashian’?n h?rs?zlara “Lütfen beni öldürmeyin. Çocuklar?m var.” yalvard??? ö?renildi. Frans?zca konu?an h?rs?zlar? anlamad???n? ancak ?ngilizce olarak “ring, ring” dediklerini ve 4.5 milyon dolarl?k yüzü?ü kastettiklerini anlayan Kardashian, onlara yüzü?ün yerini gösterdi. Sesleri duyan moda tasar?mc?s? arkada?? ise kendisini h?zl? bir ?ekilde banyoya kilitledi ve Kardashian’?n k?z karde?lerini ve özel korumas?n? arad?. Bu s?rada çald?klar? mücevherlerle kaçan h?rs?zlar?n çald?klar? aras?nda elmas bir a??zl???n ve elman kolyelerin oldu?u da ö?renildi.

K?M KARDASH?AN SOYGUNU REKLAM ?Ç?N M? YAPTI? 

Özel güvenlik uzman? bir ki?i taraf?ndan gündeme getirilen farkl? bir bak?? aç??? ise bu soygunun reklam için düzenlenmi? oldu?u. ?ngiltere’de yay?mlanan Daily Mail’e konu?an özel güvenlik uzman? Stanulis,  “Bu ya binan?n içerisinde birinin i?i ya da bir reklam malzemesi. Çünkü bina çok güvenli. Birileri bu be? adama para verip Kardashian yaln?zken binan?n içine alm?? olmal?.” dedi.

Soygunun ard?ndan Kim Kardashian özel uçakla New York’a gitti.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top