Keşfet

Mobil Dünyada Sohbet Etme Keyfi

Eski zamanların bilgisayar ortamındaki en popüler sohbet platformları artık akıllı telefonlarda yer alıyor.

?nsanlar sohbet etmek, dertle?mek, yeni arkada?lar edinmek veya bazen yaln?zca hiç tan?mad??? birine kendisi hakk?nda baz? detaylar anlatmak ister. Bu gibi durumlarda sokakta kurulamayacak arkada?l?klar, günümüzde internet üzerinde kurulabiliyor. Çünkü insanlar sanal dünyada arkada? edinmek konusunda daha ba?ar?l?d?r. Bu ortamda çekingenliklerini atabilir veya daha güvende hissedebilirler. Çünkü evlerinde otururken yaln?zca internet üzerinden mesajla?ma veya konu?ma ile arkada? edinebilir ve istedikleri anda da kar??lar?ndaki insanla ba?lant?lar?n? koparabilirler. Bu nedenle bu tür ortamlar çok fazla tercih edilmekte ve dijital bir hal alan dünyada internette sohbet etmek veya k?saca chat yapmak ola?an bir durum haline gelmektedir.

?nternetin yayg?nla?mas?n?n ard?ndan insanlar?n elinden dü?meyen ak?ll? telefonlar yava? yava? hayat?n odak noktas? haline gelmi? ve insanlar art?k pek çok i?ini bu telefonlar arac?l???yla halleder olmu?tur. Bununla beraber bilgisayar ortam?nda yayg?nla?an sohbetler, art?k mobil sohbet k?vam?na gelmi? ve telefonlar üzerinden girilebilen sohbet sistemleri ile yeni arkada?lar edinmek mümkün hale gelmi?tir. Ak?ll? telefonlar birçok alanda fayda sa?lar ve chat alan?nda da giderek yayg?nla?maya ba?lam??t?r. Baz? sistemler üzerinden çe?itli isimlerle kay?t olabilen kullan?c?lar, telefonlar?ndan istedikleri zaman istedikleri ki?ilerle sohbet etme ?ans?na sahip olurlar. Hatta buradaki arkada?l?klar?ndan veya sohbetlerinden ho?nut olanlar, gerçek hayatta da bu insanlarla tan??abilir ve yak?n arkada? olabilirler.

Mobil chat olarak tan?mlanan bu kavram, bilgisayarlar?n yayg?nla?mas? ile beraber yayg?nla?an chat kavram?n? yeniden canland?rm?? ve art?k ak?ll? telefonlar üzerinden istenildi?i gibi kullan?lan bir sistem haline gelmi?tir. ?nsanlar?n yan?nda sürekli olarak gezdirebildikleri mobil sohbet siteleri sayesinde istedikleri ortamda arkada? bulabilir ve yaln?z hissetmekten kurtulabilirler. Bu sistemlerde kad?n veya erkek kullan?c?lar belirli ya? aral?klar?na sahip bir ?ekilde yer al?rlar. Baz?lar?nda konulara veya içeriklere göre ayr?lan gruplar yer alabilir. Buralarda kullan?c?lar, konu?mak istedikleri konuya göre o gruba girerek grup konu?mas?nda yer alabilir veya özel olarak ba?ka kullan?c?lara mesaj atabilirler. Böylece oldukça kalabal?k arkada? gruplar?nda e?lenceli sohbetlere kat?labildikleri gibi bire bir konu?malarda da istedikleri konular hakk?nda konu?abilirler.

?steyenler mobil sohbet kanallar?nda yaln?zl?klar?n? giderebilir ve yeni arkada?lar edinebilirler. Adeta bir e?lence haline gelen bu sistemler, bilgisayar dönemiyle beraber popüler hale gelen chat konu?malar?n?n mobil chat olarak de?i?mesini ve geli?mesini sa?lam??t?r.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top