Magazin

Nagihan Karadere, Kocası ile İlgili Son Kararını Açıkladı

Nagihan Karadere, kocası ile boşanma kararı aldıklarını ancak bunun sebebinin anlaşmazlık olduğunu açıkladı.

Survivor’da tan?nan milli atlet Nagihan Karadere’nin kocas?n?n sosyal medyada payla??lan ç?plak foto?raflar?n?n ard?ndan nas?l bir karar alaca?? merak konusuydu. Son zamanlarda gündeme bomba gibi dü?en Nagihan Karadere, e?inin kendisine bo?anma davas? açt???n? söyledi.

??te Nagihan Karadere’nin ve e?inin aç?klamalar?: 

Ben e?imden bo?anaca??m diye herhangi bir aç?klama yapmamama ra?men baz? gazetelerde bu tarz haberler ç?kt?. E?im de bu haberleri okuyunca ‘Nagihan bo?an?yorsa ben de ondan bo?an?yorum’ aç?klamas? yapt?.

NAG?HAN BO?ANIYOR! 

Biz art?k bu defteri kapatma karar? ald?k biz art?k yollar?m?z? ayr?ma karar? ald?k. Bir asparagas haberin sonucunda biz evlili?imizi sonland?rma karar? ald?k. K?z?m?z için en do?ru karar? aç?klamaya geldim buraya.Evet, bo?an?yoruz. E?im gitti bo?anma davas?n? açt?. Art?k karar?m?z? verdik. Herkes kendi yoluna bakacak. E?im baz? ki?ilerin baz? kanallar?n oyununa geldi, tuza??na dü?tü ve bu talihsiz aç?klamay? yapt?. Söylediklerinden de dönemedi ve bo?anma davas? açt?.

“KONU?AMIYORUZ, KAVGA ED?YORUZ”

Hukuksal olarak e?imin arkas?nday?m benim e?imin arkas?nda durmaya devam edece?im.En az?ndan e?imden ?unu beklerdim, o haberi gördükten sonra beni aray?p ‘Nagihan böyle bir ?ey var m??’ diye bana sormas? gerekirken, televizyona ba?lan?p ‘ben Nagihan’? bo?uyorum’ demesi çok kötü oldu.

?u an için zaten e?imle konu?am?yoruz kavga ediyoruz, olay farkl? yerlere gidiyor. E?imle koptuk, ?u an biz zarar görüyoruz. Bu olaydan dolay? olmak çok zor.

U?UR GÖKÇE’DEN AÇIKLAMA 

“Bizim bo?anma sebebimiz anla?amamazl?k. Ben hiçbir konuda pi?man de?ilim, ortaya ç?kan foto?raflarla alakas? yok bo?anmam?z?n. Ben kendimden vazgeçtim de k?z?m? dü?ünüyorum, benim de hatam var. Çocu?umuz da babada kalacak. Biz bu konuda Nagihan’la anla?t?k. ?u an Kartal Anadolu Adliyesi’ndeyim ve savc? ile birlikteyim.

?u an sosyal medya dola?an foto?raflara bakt???n?z zaman ben aldatm???m gibi görünüyor ama asl?nda tam tersidir. Burada ma?dur olan asl?nda benimdir… Ba? k?sm? olarak o foto?raflar benim ama a?a??s? bana ait de?il.”

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top