Magazin

Nagihan’ın Kocasının Çıplak Fotoğrafları Tuğba Özay’a Gönderilmiş

Tuğba Özay, Nagihan’ın kocasının çıplak fotoğraflarının kendisine de gönderildiğini söyledi.

Geçti?imiz günlerde Survivor yar??mas?yla beraber herkesin bir anda yak?ndan tan?d??? milli atlet Nagihan Karadere’nin kocas?n?n ç?plak foto?raflar? ortal??? kar??t?rm??t?. Nagihan’?n e?inin kar??t??? aldatma olay? tamamen karma??k bir hal ald?.

Kocas?n?n ç?plak foto?raflar?n? ba?ka bir kad?na gönderdi?ini ö?renen Nagihan’?n dünyas? ba??na y?k?lsa da kocas?n? savunmaktan ve olaylar?n tamamen bir komplo oldu?unu aç?klamaktan da geri kalmad?. Nagihan’a bir destek de Survivor yar??mas?nda önce aralar?ndan su s?zmayan, daha sonra da büyük bir kavga eden Tu?ba Özay’dan geldi.

“O FOTO?RAFLAR BANA DA GÖNDER?LD?”

Nagihan’?n e?inin ç?plak foto?raflar?n?n kendisine de gönderildi?ini belirten Tu?ba Özay,  “Bence burada konu?ulmas? ve tart???lmas? gereken ?ey sosyal medyan?n korkunç bir hal almas? ve bu tip insanlar?n ?antajla, tehditle insanlar?n hayatlar?n? altüst etmesi” dedi.

Tu?ba Özay’?n konuyla ilgili aç?klamas? ise ?u ?ekilde: 

“Belki baz?lar?n?z çok k?zacak belki de alk??layacak … Ama ben ne alk??lanmak ne de ele?tirilmek için bu payla??m? yap?yorum .. Özelden yüzlerce mesaj at?yorsunuz Nagihan’a destek verip vermeyece?ime dair… Biz onunla çok ?ey ya?ad?k. Kimsenin görmedi?i, bilmedi?i, silmedi?i gözya?lar?m?z var bizim… Aylarca sevdiklerimizden uzak ve ac?, özlem, açl?k içerisinde geçen o günlerin hat?r?na tabii ki bir kad?n olarak onun ya?ad??? ac?y? hissederek böyle bir zamanda onun yan?nday?m.

Kald? ki geçti?imiz haftalarda düzenlenen Survivor gecesinde kendisiyle konu?tuk. Yay?nlanan foto?raf bana da gönderilmi?ti o kad?n taraf?ndan. Bence burada konu?ulmas? ve tart???lmas? gereken ?ey sosyal medyan?n korkunç bir hal almas? ve bu tip insanlar?n ?antajla, tehditle insanlar?n hayatlar?n? altüst etmesi…

“DÜ?MEZ KALKMAZ B?R ALLAH”

Ve yine fikrim masaya yat?r?lmas? gereken konu Nagihan bo?anacak m? vs de?il ?antaj yapan ki?ilerin adalet kar??s?nda nas?l hesap verece?i, ne ceza alaca??… Gerisi Nagihan ve ailesi aras?nda ya?anmal?. Yoksa toplum olarak bu tip olaylar? iyice me?rula?t?r?r, kan?ksar?z. Dü?mez kalkmaz bir Allah…”

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top