Keşfet

Normal Doğumun Faydaları Nelerdir?

Normal doğum yapmanın hem anne hem de bebek açısından pek çok faydası vardır.

38 ve 42 hafta aral???nda, artan sanc? ve rahim kas?lmalar? ile birlikte gelen bebe?in, herhangi bir zarar? olmaks?z?n vajinal yoldan ç?kar?lmas? ile normal do?um gerçekle?tirilir. Normal do?um ile bebek dünyaya geldikten sonra, bebe?e ait olan zar ve plasenta da hiçbir müdahaleye gerek kalmadan rahimden at?lmaktad?r.

Günümüzde yanl?? do?um hikayeleri, sanc? ve ameliyat korkusu ile anne adaylar? normal do?umdan çekinmektedir. Ancak normal do?um, sezaryen do?uma göre çok daha kolay ve faydal?d?r. Birçok sa?l?k sitesi içerisinde de bu durumun detaylar? anlat?l?r. Uzmanlar toplumda anneleri bu konuda bilgilendirir. Bebek aç?s?ndan sa?l?kl? ya?am ad?m?n? normal do?umla atmak önemlidir. Hem anne hem de bebek için faydalar? bulunan normal do?umun tercih edilmesi gerekmektedir.

Bebek Aç?s?ndan Faydalar? 

– Do?um kanal?ndan geçen bebek, a??z yolu ile birçok bakteriye temas etmektedir. Bu durum daha güçlü bir ba????kl?k sistemini beraberinde getirir.
– Bebeklerde solunum problemlerinin olu?mas? riski, normal do?umlarda çok daha azd?r. Nedeni ise bebe?in do?um esnas?nda ya?ad??? fiziksel bask? ile birlikte, akci?erlerinde toplanan suyu d??ar? atmas?d?r. 
– Normal do?um esnas?nda bebekler endorfin hormonu (mutluluk hormonu) salg?lamaktad?r. Kordon kan?ndan tespit edilen bu durum, bebe?in anne ile ten ve ba? temas?n? daha k?sa sürede kurmas?n? sa?lar. Bebe?in d?? ortama daha çabuk al??mas?nda da etkilidir. Birçok bebek psikoloji ve sa?l?k sitesi içerisinde bu konular anlat?l?r.
– Sezaryen do?umlarda bebeklerin yo?un bak?m gereksinimi daha s?k görülmektedir.
– Normal do?um ile dünyaya gelen bebekler anne memesini emme becerilerini daha çabuk kazanmaktad?r.

Anne Aç?s?ndan Faydalar? 

– Normal do?um sonras?nda anneler daha çabuk sa?l?kl? ya?am ko?ullar?na döner.
– Do?um esnas?ndaki ölüm oran?, normal do?umlarda çok daha azd?r.
– Normal do?um sonras? enfeksiyon riski daha azd?r.
– Normal do?umda kesi i?lemi olmad??? için, ileride yap?labilecek kar?n ameliyatlar? ve yeni bir do?um risk te?kil etmez.
– Daha k?sa sürede taburcu i?lemleri yap?l?r. Sa?l?k ve maddiyat için daha faydal? bir durumdur.
– Normal do?um sonras? ac? ve a?r? hissi çok azd?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top