Magazin

Nusret Gökçe’den Çok Samimi Bir Röportaj

Ayşe Arman’ın sorularını yanıtlayan Nusret Gökçe, başarı hikayesini anlattı.

Ünü tüm dünyaya yay?lan sosyete kasab? Nusret Gökçe, Hürriyet gazetesi yazar? Ay?e Arman ile çok samimi bir röportaj gerçekle?tirdi. Geldi?i noktay? de?erlendiren Nusret, kendisiyle ilgili çok samimi itiraflarda da bulundu.

Röportajdan bir bölüm: 

Nusret, bütün dünya seni konu?uyor. Ne diyorsun?

– “Allah” diyorum, ne diyeyim…

Nas?l aç?kl?yorsun bu durumu?

– Valla, aç?klayam?yorum. Instagram’a bir video koyuyorum, 7 milyon ki?i izliyor. 2 milyon takipçiye ula?t?m, dü?ün. Yolda yürüyemez oldum, herkes benimle selfie çektiriyor. Anneler, “O?lum mutfa?a giriyor, bonfile yap?yor, sizin gibi tuzluyor ve videosunu çekip YouTube’a yüklüyor” diyor. Dünyan?n en çok izlenen talk show’lar?nda benden bahsediliyor.

Davet ald?n m??

Almaz m?y?m? Hepsinden! Dil sorunum olmasa, ç?kaca??m. Reklam teklifleri ya??yor. Avustralya’da duvar resimlerim yap?l?yor. Tamam, benim de hedeflerim vard?. ?lk i?e ba?lad???mda, “Türkiye’nin en iyisi olmaya çal??aca??m!” diyordum. Dubai’yi açt?ktan sonra, “Ortado?u’nun en iyisi!” dedim. Ama bu kadar?n? ben bile hayal edememi?tim!

Yeni hedeflerin?

– Avrupa’n?n hatta dünyan?n en iyisi olmak diye bir durum var art?k! Bir buçuk aya kadar Doha’da, sonra s?ras?yla Londra ve New York’ta restoran açaca??z. Çal??maya devam. Çünkü benim as?l i?im ?ov de?il, et. Ette iyi oldu?um için bütün bunlar oluyor. Fakat sadece i?imi iyi yapmam da yeterli de?il. Art?k öyle bir dünyada ya??yoruz ki, yapt???n i?in bir hikâyesi olmas? gerekiyor. O hikâyeyi satman gerekiyor, insanlar? büyülemen, ilgilerini çekmen gerekiyor. Hepimizin kendimizden bir marka yaratmam?z gerekiyor. Yoksa kimseye ekmek yok! ?nan?lmaz bir rekabet var, s?yr?lman?n yolunu bulacaks?n.

Sosyolog gibi konu?tun…

– (Gülüyor) Yok yahu! Ne sosyolo?u? ?lkokul mezunu adam?m ben. E?itimim yok. Ama her ?eyi çabuk ö?renen bir adam?m. Zaman içinde de kendimi geli?tirdim. Hâlâ u?ra??yorum. Ama nereden geldi?imi de hiç unutmuyorum.

?nsanlar bazen unutuyor olabilir mi?

– Olabilir. Sinir oluyorlar bana. Görgüsüz buluyorlar. ?yi de karde?im, ben bir maden i?çisinin o?luyum. Annem-babam okuma-yazma bilmiyor. Maddi yetersizliklerden dolay? ben de okuyamam???m. Alt?nc? s?n?f terk. Ama demek ki bir ?eyler de varm?? ki bende, su satarak, ayakkab? boyayarak i? hayat?na at?lm???m, 14 ya??nda kasaba girmi?im. Ç?rak olarak. Et benim tutkum oldu. Hakk?mda at?p tutanlar?n, bir ömür çal??amayaca?? kadar çal??t?m ben! Hâlâ çal???yorum. Çal??madan bir halt olmuyor. 34 ya??nday?m, 20 y?lda buralara geldim… Hiç de fena de?il!

O tuzlama hareketi nas?l ç?kt??

– Kendili?inden oldu asl?nda. Gerçek bir hareket o, hava olsun diye yap?lm?? bir ?ey de?il. Bir imza. Benim imzam. Tablo yap?yorsun, tabloya son dokunu? gibi dü?ün. Ete de son dokunu?, eti kutsuyorum.

Bir sosyal medya ekibin mi var? O videolar? kim çekiyor?

– (Gülüyor) O anda bizim garsonlardan hangisi bo?taysa, o çekiyor. Fikri buluyorum, birinin eline telefonu veriyorum, çekiyor. Benim menajerim yok, PR’?m? yapan yok, ak?l dan??t???m biri yok, her bi halt? kendim yap?yorum.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top