Spor Dünyası

Şike Davasının Altından Cemaat Çıktı!

FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi, Yargıtay Tetkik eski hakimi Kazım Uslu, Fenerbahçe şike davası hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

Fethullahç? Terör Örgütü için yürütülen soru?turmalar kapsam?nda itirafç? olan Yarg?çlar ve Savc?lar Birli?i (YARSAV) üyesi, Yarg?tay Tetkik eski hakimi Kaz?m Uslu, Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m’?n yarg?land??? ?ike davas?n?n temyiz sürecinde Yarg?tay5. Ceza Daire Ba?kanl??? seçiminde Bahri Demirel’in bu seçimi tamamen cemaat deste?i ile kazand???n? itiraf etti. Bu seçimi kazanmas?n?n ard?ndan ise ?ike dosyas? karar?n?n onanmas? yönünde oy kulland??? belirtildi.

Kaz?m Uslu, pi?manl?k hükümlerinden yararlanmak için ?unlar? söyledi:

FENERBAHÇE ?Ç?N ÖNEML? ?T?RAF

Kaz?m Uslu, itiraf s?ras?nda ?unlar? söyledi:”Yarg?tay 5. Ceza Dairesi’nin o dönemdeki ba?kan? Fenerbahçe kongre üyesi Ahmet Ceylani Tu?rul’du. Dosyan?n temyiz incelemesi yap?lmak üzere daireye gelmesinden bir süre sonra Tu?rul’un görev süresinin dolmas? nedeniyle yeniden ba?kanl?k seçimi yap?ld?. Bu süreçte Fetullah Gülen cemaatinden bir ki?inin, kim oldu?unu bilmiyorum, Yarg?tay 5. Ceza Dairesi üyesi olan Bahri Demirel ile görü?erek aday olmas? halinde destek vereceklerini söyledi?ini, bunun üzerine Demirel’in de teamül d???na ç?karak Ahmet Bey’e kar?? ayn? daire üyesi olmas?na ra?men ba?kan aday? oldu?u ve cemaat deste?iyle seçimi kazand???n?, Yarg?tay’da yap?lan konu?malardan duydum. Bahri Bey ba?kan seçildi ve ?ike dosyas?nda karar?n onanmas? yönünde oy kulland?. Gülen cemaati genelde bu tür durumlarda ba?kan veya daire ba?kanl??? seçimlerinde kimlerin seçilmesi gerekti?ini birkaç ay önceden planlam??t?r. Osman Yurdakul, Hüseyin Y?ld?r?m ve Ayd?n Bo?gelmez arac?l???yla özel yemekli toplant?da, belirledi?i adaya teklifte bulunarak pazarl?k yap?p, istediklerini blok yöntemiyle seçtirmi?tir.”

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top