Teknoloji

Türk Telekom’un CEO’su Değişti

Türk Telekom’un yönetiminde bir değişikliğe gidildi.

Türk Telekom yönetim kurulu, 26 Eylül 2016 tarihinden itibaren Paul Doany’i CEO -Genel Müdür olarak atad?.

Türkiye’nin lider ?irketlerinden biri olarak bilinen Türk Telekom’un yönetimindeki bu de?i?im, büyük yank? uyand?rd?.

Yönetim Kurulu Ba?kan? Muhammed Hariri ?unlar? söyledi: 

“Dr. Paul Doany’nin, Yönetim Kurulumuz taraf?ndan bugünden geçerli olmak üzere Türk Telekom CEO’su olarak atanmas?ndan mutluluk duyuyorum. Dr. Doany, Türk Telekom’u özelle?tirmeden sonraki be? y?l boyunca sabit, mobil, geni? bantta ve ayr?ca e?lence, BT ve e?itim gibi bili?im ve ileti?im teknolojileri alanlar?nda güçlü performans gösteren bir özel ?irketler grubuna dönü?türme yolunda ba?ar?l? çal??malara liderlik etmi?tir. Sonras?nda ise, melek yat?r?mc? olarak çal??malar?na devam etmi? ve Türkiye’de giri?imcili?e önemli katk?larda bulunmu?tur. Dr. Doany’nin liderli?i ve vizyonu ile Grubumuzun güçlü miras? üzerine yeni ba?ar?lar in?a ederek ?irketimizi daha yüksek seviyelere ta??yaca??na inan?yorum.

Türk Telekom’un dünya standartlar?nda yenilikçi çözümlerle de?er yaratmas? ve Türkiye’nin dijital dönü?ümüne liderlik etmesi hedefleri do?rultusunda önemli ba?ar?lara imza atan Rami Aslan’a çok te?ekkür ederim. Aslan; son üç y?lda, Türk Telekom’un güçlü dönü?ümünü, ?irket ve markalar?n entegrasyonunu ba?ar?yla tamamlayarak ve mobil ve sabit ileti?im alt yap?s?na yat?r?mlar yap?lmas?na öncülük ederek Türk Telekom’a ba?ar?l? bir ?ekilde liderlik etti.

Dr. Doany’ye yeni görevinde ba?ar?lar diler; Rami Aslan’a bir kez daha te?ekkür ederek bundan sonraki çal??malar? için en iyi dileklerimi sunar?m.”

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top