Keşfet

Vize Gereksinimi Duyulmadan Yurt Dışı Seyahati Yapmamız Mümkün Mü?

Vize almadan da dünyada gezilebilecek pek çok ülke mevcuttur.

sponsorlu

Evet mümkün, T.C. vatanda?lar?na giri? kap?lar?nda vize ?art? koyan ülkeler oldu?u gibi, vize uygulamas?na gerek duymayan ülkeler de vard?r.  Söz konusu ülkelere yap?lan seyahatler, giri? ç?k??larda zorluk ya?anmamas?n?n yan?nda zaman kayb?n?n da minimum seviyeye inmesiyle ço?u zaman daha cazip hale gelebiliyor.

Genellikle ticari ve turistik münasebetler ülkeler ars?nda, vize uygulamas?n?n yap?l?p yap?lmamas? konusunda devlet görevlilerinin kararlar?n? etkilemektedir.  Dünyada ki geli?melere ba?l? olarak, sosyal ya?am, toplum yap?s? ve e?ilimleri de vize uygulamalar?n?n gerekçeleri aras?nda yer alabilir.

V?ZE GEREKT?RMEYEN ÜLKELER HANG?LER?D?R ? 

An itibariyle ülkemizden ziyaretçi kabulünde vize talebi olmayan ülke say?s? 102 olup,  bu bilgi ülkeler aras?nda yap?lan anla?malara ba?l? olarak de?i?ebilmektedir.

Andorra, Antiqu ve Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Barbados,  Belize,  Bosna-hersek, Beyaz Rusya,  Bolivya, Botsvana, Brezilya, Britanya Virjin Adalar?,  Buruni, Cibuti, Cook Adalar?,Do?u Timor, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Ekvador, El Salvador, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Gambiya, Guatemala, Günet Afrika Cumhuriyeti, Güney Georgia ve Güney Sandwich Adalar?, Gürcistan, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, ?ran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Karada?, Katar, Kazakistan, K?rg?zistan, Kolombiya, Komor Federe ?slam Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Madagaskar, Makao, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritius, Mikronezya, Mo?olistan, Moldova, Mozambik, Nepal, Nikaragua, Niue, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Senegal, Sey?el Adalar?, Singapur, S?rbistan, Sri Lanka, Sudan, Svaziland, ?ili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adalar?, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Ye?il Burun Adalar?, Zambiya

Vize gerekmeksizin seyahat edebilece?imiz ülkelerdir.

V?ZES?Z SEYAHAT ETMEN?N AYRICALIKLARI NELERD?R? 

Gerekçesi ne olursa olsun seyahat etmek isteyen ki?iler için vize engelinin olmamas? bir çok aç?dan ayr?cal?k sa?lamaktad?r. Bu a?a??daki gibi ba?l?kland?r?labilir.

EKONOM?K ANLAMDA BELL? B?R YÜKTEN KURTULMA

Örne?in,  Avrupa ülkelerine yapaca??n?z bir seyahatte, kalaca??n?z süreye ba?l? olarak ödeyece?iniz vize ücreti ;  ki?i ba??na 8 euro ile 60 euro aras?nda de?i?mektedir. Vize alman?za gerek kalmamas? durumunda ödenecek bu miktarlar? seyahatiniz s?ras?nda ba?ka ihtiyaçlar?n?z için kullanabileceksiniz.

Ekonomik anlamda en büyük kolayl??? ise Pegasus hava yollar? sa?lar. Pegasus, bünyesinde çok fazla uçak ile hemen hemen her noktaya uygun fiyatl? seyahat imkan? sunar. Böylece yurt içi ve yurt d??? için ucuz bilet almak ve yol ücretinde ekonomi sa?lamak mümkün olur. Konuyla ilgili sefer bilgileri veya daha pek çok bilgi ise pegasusucak.com adresinde yer al?r. 

 

ZAMAN VE ENERJ?DEN TASARRUF 

Baz? ülkeler için vize taleplerinin sonuçland?r?lmas?n?n çok uzun sürebildi?ini dü?ünürsek, uzun süren muamelelerin verdi?i huzursuzluk ve giderek azalan motivasyonumuz, tatile bir daha ç?k?p ç?kmamam konsuunda bir kez daha dü?ünmemizi sa?layabilir. Vize gerektirmeyen ülkelere yapaca??m?z seyahatler de bu zaman kayb?n?n  önüne geçmi? olup, ço?u zaman da bize anl?k kararlar vererek tatile ç?kabilme imkan? sa?layacakt?r.

 

PS?KOLOJ?K RAHATLIK

Seyahatlerimizi özellikle tatil amac?yla yap?yorsak, yo?un ve yorucu güncel hayattan kaçmak,  bir anlamda psikolojik olarak rahatlamak amac?yla yapar?z. Bizden vize talebi olmayan bir ülkeye yapaca??m?z seyahatlerde, ülkeye giri?imizden itibaren caddelerinde , sokaklar?nda daha bir güvenle dola?mam?z? sa?layaca?? gibi, herhangi bir olumsuzluk an?nda baz? meseleleri kimli?imizi kullanarak da halledebiliyor olmam?z? sa?layacakt?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top