Teknoloji

Yeni Bir Online Ödeme Sistemi: Paykasa

İnternet’ten alışveriş yapmak konusunda çok sayıda online ödeme sistemi kullanılmaktadır. Türkiye’de oldukça popüler olan Paypal’ın ülkeden çekilmesi üzerine, yerini alan ödeme sistemlerinden birisi de: Paykasa… Peki nedir paykasa ve nasıl kullanılır?

Paykasa Kart Kullan?m? ve Kolayl?klar?

Paykasa kart, internet üzerinden hem güvenilir hem de h?zl? bir ?ekilde al??veri? yap?lmas?n? sa?layan sanal bir kartt?r. Bu kart?n kullan?m avantajlar? aras?nda öncelikle internet al??veri?inde büyük ra?bet görmesi yer almaktad?r. Sat?n al?nan ürün ve hizmetlerin ödeme ?ekillerinde daha güvenli sistemler tercih edilmektedir ve paykasa kart da bu güvenli?i sa?lamaktad?r. Güvenli?i tam olarak sa?layamayan çevrimiçi al??veri? sitelerinde ve çevrimiçi oyun sitelerinde bu tür ödeme yöntemleri kullan?lmaktad?r. Bu sayede kullan?c?lar da sitelerden istedikleri ?ekilde güvenle al??veri? yapabilmektedir.

Sanal bir kart olan paykasa kart?n herhangi reel bir bas?m? yoktur. Bu tür kart sistemlerinin ortaya ç?kma sebebinin güvenlik oldu?u bilinmektedir. Olumsuz durumlar? tamamen olumlu duruma çevirmek için paykasa almak en mant?kl? yöntemler aras?nda yer almaktad?r. Bu kart?n tek kullan?ml?k olmas? da güvenlik aç?s?ndan büyük önem ta??maktad?r.

Paykasa ?le Al??veri? ve Para Gönderme 

Paykasa kart sisteminin kullan?m? oldukça kolayd?r. Sat?n alma ?ekli ve kullan?m internet üzerinden gerçekle?tirilen i?lemlerle olmaktad?r. Bu i?lemler s?ras?nda ki?isel bilgiler gerekmemektedir. Sat?n alma i?lemi sa?lanacak paykasa bayisinin yetki belgelerine dikkat etmek ve sürekli ayn? adres üzerinden al??veri? yapmak gerekir. Paykasa sat?n al ?ekilde sat?? i?lemi yapan bayilerin yetki belgelerinin yan?nda sunduklar? özendirmeler de bir o kadar önemlidir. TL tutar?n?n belirlenmesinin ard?ndan sat?n alma i?lemine geçen kullan?c?lar?n k?sa bir süre içinde tüm sat?n alma i?lemleri tamamlanmaktad?r. Paykasa al??veri? veya para gönderme gibi seçenekler bulunabilir.

Ödeme ??lemleri 

Paykasa kart kullan?m? ile yap?lan online al??veri?lerde ödeme yapmak oldukça kolayd?r. Ön ödemeli bir sistem olan paykasa kart, h?zl? ve güvenli bir ödeme olu?turmaktad?r. Bu ödeme seçene?inin kullan?m ?ekli ise 16 haneden olu?an bir pin kodudur. Al??veri? sitesine girilmesi ve ödeme i?lemleri için bu pin kodunun yaz?lmas? yeterlidir.

Paykasa kart ile ödeme yaparken, yanl?? pin kodu veya hatal? pin kodu gibi ibarelerin yer almas? kullan?c? kaynakl? olabilmektedir. Bazen ise paykasa kart sat?n al?nan site ile ilgili sorunlardan dolay? bu tür uyar?lar görülebilir. Bu nedenle ucuz paykasa kart sat?n al?rken ayn? zamanda güvenilir olmas? da gerekmektedir. Bu nedenle paykasaalsat.com adresindeki gibi güvenilir paykasa bayilikleri tercih edilmelidir. Bu tür güvenli sitelerde paykasa alma i?lemlerinde herhangi bir sorun ç?kmaz.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top