Dünya

40 Yıl Boyunca Aradığı Babası Kadın Çıktı!

40 yıl boyunca aradığı babası kadın çıktı.

?smi Lee olarak aç?klanan adam, 40 y?l boyunca arad??? biyolojik babas?n? bulabilmek için The Jeremy Kyle Show’a kat?ld?. Program ekibi, genç adam?n aran?lan babas? oldu?unu iddia eden bir telefon geldi?ini, ancak art?k adam?n bir kad?n oldu?unu ve Michaela ad?n? kulland???n? ö?rendi. Duyduklar? kar??s?nda ?ok geçiren Lee, sunucu Kyle’dan ald??? bu haberi hazmedebilmek için biraz zaman istedi. Aradan bir hafta geçmesinin ard?ndan Lee karar?n? verdi?ini, babas? ve üvey k?z karde?i Fern ile bulu?mak istedi?ini söyledi.

“BABAMIN ARTIK KADIN OLMASI SORUN DE??L”

Sunucu Kyle’a y?llard?r arad??? babas?n?n kad?n oldu?unu ö?renince hayat?n?n ?okunu ya?ad???n? söyleyen Lee, “Ani bir ?ok ya?ad?m. Y?llard?r arad???n?z baban?z sizin için ç?k?p geliyor. Bu hayat?n?z? de?i?tirebilecek bir ?ey. Michaela hakk?nda olumsuz duygulara sahip de?ilim. Özür dilemesine gerek yok, çoktan affedildi. E?er bugün buraya bulu?maya gelmeseydim hayat boyu pi?manl?k duyard?m. Babam?n art?k kad?n olmas? sorun de?il. O benim ailem.” dedi.

Stüdyoya gelen Michaela, y?llar önce evlatl?k verdi?i o?lu ile el s?k??t?ktan sonra kucakla?t?.

O?LUNU EVLATLIK VERD??? ?Ç?N P??MAN

Çok duyguland???n? söyleyerek sözlerine ba?lad???n? belirten Michaela, “Seni terk edip gitti?im için çok üzgünüm. Geçen bu kadar zaman boyunca sana ula?maya çal??mad???m için de üzgünüm. Niye daha önce bu bulu?may? gerçekle?tirmedi?imiz sorusu kafamda dönüp duruyor. Baba olmak için çok gençtim. K?rk y?l önce evlatl?k verme dokümanlar?n? imzalad???m? dü?ününce, ke?ke yapmasayd?m diyorum. ?imdi geriye dönüp bakt???mda tek seçenekmi? gibi duruyordu ama geçen y?llar boyunca verdi?im karar?n pi?manl???n? hep ya?ad?m.” dedi.

SUNUCU A?LEN?N MUTLULU?UNU PAYLA?TI

Sunucu Jeremy Kyle, twitter hesab?ndan program?n sonras?nda payla?t??? iletide “Lee, Michaela ve Fern’in düzenli olarak ileti?imde oldu?unu size bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Lee, yeni ailesiyle olan gelece?i için çok heyecanl?.” sözlerini payla?t?.

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top