Magazin

Helin Avşar: Ablamın Elbiselerini Giyip Dans Etti!

Helin Avşar, 5. kattaki eve tırmanarak camlarından içeri giren döner bıçaklı fanatik hayran hakkında ilk kez konuştu.

Son dönemlerde ad?ndan s?kça söz ettiren Hülya Av?ar’?n kendi gibi me?hur karde?i Helin Av?ar, kat?ld??? bir programda anlatt??? bir olay ile duyanlar? hayrete dü?ürdü. Y?llar önce ba??na gelen bir olay? anlatan Helin Av?ar, anlat?rken ayn? olay? tekrar ya?ad?.

HEL?N AV?AR’IN A?ZINDAN FANAT?K HAYRAN 

Helin Av?ar, “Akl?n?zda Kalmas?n” program?nda henüz 5. s?n?fa giderken ablas?na ve Emel Say?n’a fanatik derecede hayran olan döner b?çakl? bir adam ile ilgili gördüklerini anlatt?. 5. kattaki eve t?rmanarak giren hayran?n, evde neler yapt???n? duyanlar çok ?a??rd?.

Helin Av?ar ?unlar? anlatt?: 

“Sanatç?lara ileri boyutta ya?anan fanatizme kar??y?m. Ablam Hülya Av?arve Emel Say?n’?n döner b?ça?? ile dola?an bir fanati?i vard?. Nereye giderlerse pe?lerinden geliyordu. Ak?l sa?l??? yerinde de?ildi ve raporlu idi. Akli dengesi yerinde olmad??? için ceza da alm?yordu. Gözetim alt?na al?n?yor, bir günkarakolda tutuluyor ve ç?k?yordu. Ben ilkokul 5. s?n?fa gidiyordum. Alt kattayd?m. Annem ve babam üst kattayd?. Küçücük bir cam vard?. 5. katta oturuyorduk.

Nas?l t?rmand? inan?n hiç bilmiyorum? Uyumaya çal???yordum. Bir ses ile camdan içeri biri girdi. Boyu 1.90 m civar?nda çok iri bir adam camdan içeri girdi. Babam korktu?un durumlar için ‘sessiz kal, ölü numaras? yap’ derdi, ben de sesimi hiç ç?kartmad?m. Odam?n kar??s?nda küçük oda vard?. Orada ablam?n sahne kostümleri vard?. O k?yafetlere bakt?, seçti bir tanesini giydi. Giyip ayna kar??s?nda döner b?ça?? ile dans etmeye ba?lad?. Benim nutkum tutulmu?tu. Dans ettikten sonra elbiseyi ç?kartt?. Girdi?i camdan geri ç?kt?. 1 saatten fazla konu?amad?m. Annem ile babam? ça??rd?m. Hatta bu adam Emel Say?n’? b?çaklad?. O günden bugüne geceleri odam?n kap?s?n? kilitlemeden uyumuyorum.”

 

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top