Teknoloji

Instagram’da Popüler Hesap Oluşturmak

İnstagram’da daha popüler bir hesap oluşturmak için yalnızca birkaç küçük püf nokta bilinmesi yeterli olacaktır.

Facebook taraf?ndan 1 milyar dolara sat?n al?nd?ktan sonra, yapt??? güncellemeler ile daha popüler bir hale gelen Instagram, milyonlarca kullan?c?s?yla en aktif sosyal payla??m platformlar?n?n ba??nda geliyor. Foto?raf ve video payla??m? üzerinden i?leyen Instagram’da, arkada?lar?n?z? ve tan?mad???n?z milyonlarca insan? takip edebilir ve onlar?n sizi takip etmesini sa?layabilirsiniz. Instagram gibi aktif bir platform söz konusu olunca, kullan?c?larda popüler olman?n yollar?n? aramaya ba?l?yor. Bunun için yap?lacak çok fazla ?ey var. Ancak öncelikle do?ru bilgiler ve düzenlemeler ile, Instagram hesab? açman?z gerekiyor. Instagram hesab?n?z varsa ya da yeni bir hesap olu?turduysan?z, siz de baz? yollar? izleyerek popüler bir hesaba sahip olabilirsiniz.

Instagram Hesab?n?z? Nas?l Popüler Bir Hale Getirebilirsiniz?

Instagram hesab?n?z? popüler hale getirmek için, profil foto?raf?n?zdan tutun bilgilerinize kadar her?ey, do?ru ve düzenli olmal?d?r. Ayr?ca popüler bir hesab?n, takipçi say?s? yüksek olacakt?r. Bunu ba?armak için Instagram takipçi hile programlar?n? deneyebilir ya da dikkat çekici payla??mlar yaparak, bu say?y? yükseltebilirsiniz. Instagram takipçi kazanma için, profilinizin dikkat çekecek bir profil olmas? gerekmektedir.
?lk etapta kullan?c?lar?n gözüne çarpacak olan profil resmini ele alman?z, popülaritenizin artmas?nda etkili olacakt?r. Bunun için profil resmi kullan?rken, özel ve etkileyici bir resim kullanabilirsiniz. Ayr?ca profilinizde kulland???n?z resmin size ait bir resim olmas?, takipçilerinizin kal?c? olmas?nda da etkili olacakt?r. Bunun yan? s?ra kullan?c?lar sizi takip etmek istediklerinde, mutlaka profil bilgilerinizi incelerler. Profil bilgilerinizin aç?klay?c? olmas?na dikkat ederseniz, takipçilerinizin profiliniz hakk?nda fikir edinmesine yard?mc? olmu? olursunuz.
Profiliniz ile ilgili bu detaylar? tamamlad?ktan sonra, payla??mlar?n?zda dikkat etmeniz gereken faktörler devreye girer. Popüler bir hesap için etkileyici, dikkat çeken foto?raf ve videolar olu?turmak, olu?turdu?unuz dosyalar?n renk, görüntü vb. detaylar?n? düzenlemek ve ondan sonra payla??m yapmak gerekir.

Instagram’a gün içinde belirli periyodlarda girmekte önemli bir etkendir. Gün içinde kendiniz için belirleyece?iniz saatlerde giri? yap?p, 2-3 adet foto?raf ya da video payla??m? yapabilirsiniz. Bu durum takipçileriniz için rutin haline gelecek ve payla??mlar?n?z popülaritesini koruyacakt?r.
Çekti?iniz foto?raflar? payla??rken, mutlaka Instagram’?n kendi filtresinde ya da kulland???n?z bir düzenleme program?nda düzenleyin. Kendi foto?raflar?n?z? payla?may? tercih etmiyorsan?z, siyah gri renkte foto?raflar ile sanatsal bir görünüm yaratabilir, k?rm?z?, pembe, sar? vb. s?cak renkli objelerin bulundu?u foto?raflar sayesinde de, dikkat çekmeyi ba?arabilirsiniz. Düzenli bir Instagram kullan?c?s? olmak, düzenli ve iddial? payla??mlar yapmak, hesab?n?z?n popüler hale gelmesinde önemli rol oynamaktad?r.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top