Keşfet

Kanseri Önlemek İçin Beslenmeye Dikkat Etmek Gerekir

Kanser hastalığından korunmak veya bu hastalığın kısa sürede aşılmasını sağlamak için bazı besinlerden yararlanmak gerekir.

sponsorlu

Kanser hastal???, insan hayat?ndaki birçok olumsuzluktan dolay? olu?abilir. Bu nedenle gerek ya?anan stresler, gerek beslenme ?ekli, kanseri tetikleyici bir unsur olabilir. Birçok uzman, baz? besinlerin kanser hücrelerine sava? açt???n? ve bu ?ekilde bu hastal?ktan korunabildi?ini söylemi?tir. Kansere yakalanmamak için veya yakaland?ktan sonra kanser ile mücadele etmek için baz? besinlerin al??kanl?k haline getirilmesi ve beslenme al??kanl?klar?n?n bu yönde ilerlemesi gerekir. Bu a?amada kanser önleyici yiyecekler sayesinde ciddi bir koruma sa?lanabilir.

Uzmanlar öncelikle, yaln?zca kanser için de?il birçok hastal?k için de beyaz un, beyaz ?eker ve tuzdan kaç?n?lmas? gerekti?ini söyler. Bu “üç beyaz” olarak nitelendirilen yiyeceklerin kanser hücrelerini besledi?i dü?ünülmektedir. Ayr?ca hiçbir ürünün devaml? olarak kullan?lmamas? önerilir. Örne?in; haz?r al?nan sular?n bile 3 ay içerisinde de?i?tirilmesi gerekti?i söylenir. Çünkü hepsinin içerisinde az da olsa bir kar???k mevcuttur. Kronik olarak vücuda giren bir kar???m ise kanser hücrelerini beslemektedir. Ayr?ca esmer ekme?in kabu?unun yenmesi de uzmanlar taraf?ndan önerilmektedir. Çünkü esmer ekmek kabu?u, kanser önleyici yiyecekler aras?nda yerini alm??t?r.  Ku?konmaz ve fesle?enin insan vücudu için önemli oldu?u söylenmektedir. Çünkü fesle?en içerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunur. ?nsan vücudu yaln?zca C de?il ayn? zamanda b1 vitamini, b2 vitamini, D vitamini, E vitamini ve daha pek ço?una ihtiyaç duymaktad?r.  

Rezenenin s?k s?k tüketilmesi gerekti?i söylenmektedir. Hatta bununla beraber taze zencefil, nane ve elman?n birle?tirilmesi insan vücuduna olumlu etkilerde bulunur. Mide kanseri, ülser ve gastritten korunmas? için bu tür bitkilerin s?k s?k tüketilmesi gerekir. Ayr?ca kemoterapi ve radyoterapi görenler, kaynar suyun içerisine bir tatl? ka???? zencefil, papatya ve limon dilimi koyarak bu kar???m? tüketebilirler. Bu kar???m sayesinde kanser tedavisi gören ki?ilerde görülen a??z yaralar?, radyoterapinin meydana getirdi?i baz? yanmalara ve mani olabiliyor.

Kanser hastal???na yakalanmadan önce süt tüketmenin herhangi bir sak?ncas? yoktur ancak kansere yakaland?ktan sonra süt içerikli g?dalar?n tüketilmesi önerilmez. Ailesi içerisinde meme kanseri olan biri bulunmasa bile her 7-8 kad?ndan bir tanesi bu hastal??a yakalan?r. Bu nedenle erken te?hisin de önemi bilinmeli ve hem kad?nlar?n kendilerini kontrol etmeleri hem de doktor kontrolü alt?nda bu hastal?k belirtilerinin te?his edilmesi gerekebilir. Belirtilen besin ve bitkiler, kanser hücrelerine sava? açan besinlerdir bu nedenle birçok insan bu hastal??a yakalanmamak için önlem olarak, birçok insan da yakaland?ktan sonra tedaviye katk? olarak bu besinleri tüketmektedir.

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top