Teknoloji

Twitter, Gizlilik Politikası’na Güncelleme Getirdi

Twitter, Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’nda bazı güncellemeler yaptı.

Twitter, ürünlerini ve özelliklerini geli?tirmeye devam ederken, Hizmet ?artlar? ve Gizlilik Politikas?’nda baz? de?i?imler meydana getirdi.

Hizmet ?artlar? k?sm?n?n daha iyi okundu?u ve çok daha iyi organize edilmi? durumda oldu?u görüldü. Bu durumun dünyan?n her taraf?ndaki kullan?c?lara yard?m edece?i dü?ünülüyor. Gizlilik Politikas?’nda ise AB-ABD Gizlilik Kalkan? program?ndan bir k?s?m içerecek ?ekilde düzenlendi. Ayr?ca çe?itli servislerin zaman içerisinde nas?l de?i?ti?i güncellenilerek aç?k hale getirildi. Örnek olarak; kamuya aç?k olmayan hizmetler, birden fazla hesap kullanma, oturum açmadan eri?im ve reklam servisleri konusunda ek bilgiler yer al?yor. Yard?m Merkezi’nden bu konu hakk?nda daha detayl? bilgi almak mümkündür.

Twitter konuyla ilgili: 

Lütfen Hizmet ?artlar?’m?z? ve Gizlilik Politika’m?z? okumak için zaman ay?r?n. 30 Eylül 201 tarihinde ve sonras?nda hizmetlerimizi kullanman?z durumunda, yap?lan de?i?iklikleri kabul etmi? olaca??n?z? unutmay?n.
Twitter’? kulland???n?z için te?ekkür ederiz.

– Twitter

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top