Dünya

Ünlü Model Pixie Fox 19. Ameliyatı İçin İstanbul’a Geldi

Pixie Fox, 19. ameliyatı için Türkiye’yi tercih etti.

Geçti?imiz yaz ay?nda 18. ameliyat?n? olmak için Türkiye’ye gelen Pixie Fox , ameliyat?n?n ard?ndan bir röportaj gerçekle?tirmi?ti. Dikkat çekici detaylar belirtilen röportajda “Dört kez burun esteti?i, dört kez meme büyütme, bir sürü duda??ma ya? transferi, özellikle kalçalar?m için alt? kez operasyon geçirdim. Öyle ki, organlar?m?n yerleri de?i?ti sonunda” diyen Pixie Fox, operasyonlar? adeta bir tutku haline getirmi? durumda.

G?ZL?L?K ?ÇER?S?NDE ?STANBUL’A GELD?

Büyük hayranl?k besledi?i çizgi film karakteri Jessica Rabbit’e benzemek için 6 kaburgas?n? ald?ran ve geçirdi?i operasyonlarda bel ölçüsünü 40 cm’e kadar dü?üren Pixie Fox, toplam olarak 18 cerrahi operasyon geçirdi. ?sveç as?ll? modelin yapt?rd??? operasyonlar aras?nda kaburga ald?rma, meme büyütme, duda?a ya? transferi, burun esteti?i yer al?yor.

P?X?E FOX ?LE RÖPORTAJ

?u hikayeni ba?tan anlat?r m?s?n, sen kimsin?

Ben Pixee Fox, 26 ya??nday?m. Bir ablam var. ?sveç as?ll?y?m. ?sveç’te çok küçük bir ?ehirde büyüdüm. Önceden elektrik teknisyenli?i yap?yordum. ?u an modelim.

Bugüne kadar kaç operasyon geçirdin?

Bugüne kadar toplam 17 tane estetik operasyon geçirdim. 18’inci operasyon için ?stanbul’day?m. Burada örümcek a?? operasyonu olaca??m. Bu operasyon cilt yenileme, gerdirme ve kald?rma ile ilgili oluyor.

Nerede ya??yorsun?

ABD, Kuzey Carolina’da ya??yorum ama yak?nda Los Angeles’a ta??naca??m.

Neden insan böyle bir ?eyi tercih eder?

Çünkü en büyük hayalim bir çizgi film karakterine dönü?mek. Ya?ayan bir çizgi karakter olmak istiyorum.

Vücut ölçülerin nedir?

?u anda sahip oldu?um vücut ölçülerim 40 santimetre bel, 30J gö?üs.

Çocuklu?un nas?ld??
Ailemle beraber güzel bir çocukluk geçirdim. Köpekler, atlar aras?nda büyüdüm. Çok mutluydum.

Kime benzemeye çal???yorsun?

Bütün bu operasyonlar sonunda kendi çizgi film karakterimi yarataca??m. ?lk ameliyat?m? 21 ya??mda oldum. Burun, gözalt? ve gö?üs ameliyatlar?yd?…

Kaburgalar?n? ald?rd??? do?ru mu?

Evet, kaburgalar?m?n 6’s?n? birden ald?rd?m, bunu yapmaya cesaret eden tek ki?iyim. En son göz rengimi parlak maviye çevirmek için Hindistan’a gittim…

Bu operasyonlara ne kadar harcad?n?

Bütün bu ameliyatlara toplamda 145 bin dolar harcad?m. Ama bu sadece ameliyatlar için ödedi?im para. Doktorlara daha fazla ödedim. Ayr?ca ailem zengin de?il.

Türkiye’ye ilk defa m? geliyorsun?

?stanbul’a ilk defa geliyorum ama Türkiye’ye ikinci geli?im. Yedi y?l önce tatil için gelmi?tim. Türkiye’yi çok be?eniyorum.

Ailen 26 ya??ndaki k?zlar?n?n bu kadar çok operasyon geçirmesine tepkili mi?

Ailem önceleri garip kar??lad?. Benim için çok endi?elendiler, üzüldüler. Psikolojik bir s?k?nt?m var diye endi?enlendiler. ?u an ailem en büyük destekçilerim aras?nda.

Erkek arkada??n var m??

Erkek arkada??m yok. Çünkü çok fazla çal???yorum, çok fazla seyahat ediyorum. Bir erke?e ba?lanmam zor.
Daha önce elektrik teknisyeniydin…

Bazen modellik yap?yorum, parti k?z? oluyorum, organizasyonlar düzenliyorum.

Türkiye’de hangi yeme?i be?endin?

Türk yemeklerini denemedim, çünkü ben yemek yemiyorum. Kendi haz?rlad???m meyve ve sebze küreleri ile besleniyorum. Böyle beslenmem i?imin bir parças? oldu. Amac?m dünyan?n en ince belli kad?n? olmak.

Estetik operasyonlar devam edecek mi?

Evet, ameliyat olmaya devam edece?im… Çünkü vücuduma zarar vermedi?im sürece, estetik operasyonlar?n? sürdürece?im.

Ameliyatlardan korkmuyor musun?

Hay?r korkmuyorum. Çünkü çok ara?t?r?yorum. Ve estetik operasyonlar?m? sadece dünyadaki en iyi doktorlara yapt?r?yorum.

Estetik yapt?rmak isteyen kad?nlara önerilerin var m??

Estetik operasyonlar ki?inin kendi tercihidir. E?er istiyorsan?z mutlaka yapt?rmal?s?n?z. Toplum bask?s?n? do?ru bulmuyorum. Ki?iler özgür olmal?d?r. Esteti?i seven ki?inin hasta oldu?unu dü?ünmemek gerekir.

(Kaynak: Sözcü)

Yorum Yap

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar

Aylak Haber, ünlülerin keyifli ve eğlenceli dünyasından en güzel anları sizinle paylaşıyor.

Sosyal Medya, Spor, Magazin, Teknoloji, Moda ve Seyahat Haberleri, Aylak Haber'de...

Yasal Uyarı

AylakHaber.com Haber Sitesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na % 100 uyumlu olarak yayı yapmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.

Hızlı İletişim

Adres: Fatih Sultan M. Cad. No:38 Daire: 8

Kavacık, Beykoz - İstanbul

444 8 650

To Top